Länkar


Gissléns Entreprenad AB är ett miljöcertifierat, expansivt entreprenadföretag inom schakt- och anläggning med 40 års branscherfarenhet.

www.gisslens.se

Maskinentreprenörerna, ME, är Sveriges ledande bransch- och arbetsgivareförbund för maskinentreprenörer.

www.maskinentreprenorerna.se

Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.

www.kabelanvisning.com

» Kontakt

Hör av Er om Ni vill begära offert eller har frågor kring våra tjänster!

Telefon: 0708-66 21 80

info@lassesentreprenad.se

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna