Om Lasses Entreprenad AB

Lasses Entreprenad startades som enskild firma av Lars Gustavsson 1990. I juli 2004 bytte företaget bolagsform och blev aktiebolaget Lasses Entreprenad i Frillesås AB. Företaget har mellan 25-35 anställda beroende på säsong.

Vår verksamhet omfattar allt inom markarbete: grävning, schaktning, sprängning m m. Vi tar hand om totalentreprenader av bland annat vägbyggen (från orörd mark till asfalterad väg) och iordningsställande av hustomter (från orörd mark till färdig gräsmatta, med tillhörande VA- och kabelarbeten). Vi utför också mindre uppdrag, som dränering av husgrunder.

Förutom gräv- och schaktningsarbeten erbjuder vi också många andra tjänster, till exempel maskinflyttningar med trailer, snöröjning och klippning av gräs och buskar vid vägkanter.

Vi eftersträvar alltid högsta kvalitet på utförda arbeten och tar största miljöhänsyn i våra projekt.

Våren 2010 förvärvades Gisslens entreprenad ab som bla har en butik som säljer allt till trädgården t ex marksten & dekorsten.


» Kontakt

Hör av Er om Ni vill begära offert eller har frågor kring våra tjänster!

Telefon: 0708-66 21 80

info@lassesentreprenad.se

Företaget är medlem i Maskinentreprenörerna